Virtuaalne assisteerimine

Sinu tööpäevast kulub liiga palju aega administratiivtegevusteks? Meie virtuaalne assistent tuleb Sulle appi!

Dokumendihaldus:

  • dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine (lepingud, kokkuvõtted, ametikirjad, hinnapäringud jms)
  • dokumentide arhiveerimine (dokumentide ja kaustade korrastamine, arhiividokumentide koostamine, digitaliseerimine)
  • dokumendiringluse korraldamine

E-maili haldus:

  • kirjavahetuse korrastamine
  • e-kirjadele vastamine
  • e-kirjade väljasaatmine
  • meililisti haldus

Andmete sisestamine

Infootsing

Ettevõttesiseste ürituste korraldamine

Teenuse hind:

40 ja enam tundi/kuus                10 €/tund
10 – 39 tundi/kuus                        15 €/tund
1 – 9 tundi/kuus                             20 €/tund