Personalitöö

Oleme Sulle abiks järgmistel tegevustel:

  • dokumentide koostamine (lepingud, käskkirjad, ametijuhendid, eeskirjad, kirjade vormistamine jms)
  • töötajate registri pidamine
  • personalialase statistika koostamine

Teenuse hind:

40 ja enam tundi/kuus                      10 €/tund
10 – 39 tundi/kuus                              15 €/tund
1 – 9 tundi/kuus                                   20 €/tund