Hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentidest tulenevate kannete arvust.

Algdokumendid on: ostuarve, müügiarve, palgaleht, kassaorder, leping, kauba või põhivara mahakandmise ja arvelevõtmise akt, otsus, pangakonto väljavõte, jm dokument, mis kinnitab majandustehingu toimumist.

Hinna kujunemine:

kuni 50 kannet                                55 €
51 – 100 kannet                                100 €
101 – 150 kannet                              125 €
151 – 200 kannet                             150 €
201 – 250 kannet                             180 €
251 ja enam kannet                        hind kokkuleppel

Hinnas sisaldub:

 • algdokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
 • sularahaarvestus (kassa sisse- ja väljaminekuorderite koostamine, kassaraamat)
 • pangatehingute kajastamine
 • ostu- ja müügiarvete sisestamine
 • käibemaksuarvestus
 • palgaarvestus (kuni 2 töötajat, iga järgnev 5 EUR töötaja kohta)
 • põhivara arvestus (kuni 3 põhivara, iga järgnev 1,50 eurot tk)
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile (elektroonselt)
 • igapäevane nõustamine

Lisateenused:

 • statistika aruanne ja selle esitamine 10 EUR aruande kohta
 • raamatupidamise sise-eeskirja koostamine 50 eurot
 • müügiarvete koostamine 0,5 EUR tk
 • pangaülekannete tegemine 0,3 EUR tk
 • majandusaasta aruande koostamine al 80 EUR
 • eelmiste perioodide korrigeerimine 10 EUR/h
 • finantsanalüüs al 50 EUR/h

Virtuaalse assisteerimise ja personalitöö hinnakiri:

40 ja enam tundi/kuus            10 €/tund
10 – 39 tundi/kuus                    15 €/tund
1 – 9 tundi/kuus                         20 €/tund

 

*Teenuse hind lepitakse kokku ühtse summana. Vastavalt töö mahu, spetsiifika ja elukalliduse koefitsiendi muutumisele korrigeeritakse teenuse hinda fikseeritud lepingus 12 kuu möödumisel, teatades sellest kliendile ette vähemalt üks kuu.